Tiệm Táo Đỏ Mời Bạn Ghé Chơi Tại
Địa Chỉ

Số 16 Triệu Việt Vương – Phường 3 - Tp. Đà Lạt

Open

08:00 AM – 10:00 PM
Mon - Sun

Hotline

0902 708 521
(Tịng Khang)

Email

taododalat@gmail.com

Theo Dõi Chúng Mình :
@tiemtaodo
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD